اخبار پلاستوفوم

نیاز مدیریت مصرف انرژی در ایام سرد سال

نیاز مدیریت مصرف انرژی در ایام سرد سال

مدیر ایمنی شرکت ملی گاز اعلام کرد: میزان مصرف گاز در واحد خانگی به 573 میلیون متر مکعب اعلام شده که در هفته قبل بیشتر از 20 درصد رشد یافته است.

منبع خبر:

نیازمند ایجاد ۵ هزار کیلومتر آزاد راه هستیم

نیازمند ایجاد ۵ هزار کیلومتر آزاد راه هستیم

معاون ساخت آزادراه‌های شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل‌ونقل اعلام کرد: نیازمند ایجاد ۵ هزار کیلومتر آزاد راه نوساز هستیم درهر صورت می بایست با اصلاح مدیریت هزینه تمام شده آزاد راه کم شود

منبع خبر:

MAZEROON FOAM