بازدید جناب آقای دکتر ستاری

بازدید جناب آقای دکتر ستاری
بازدید جناب آقای دکتر ستاری
بازدید جناب آقای دکتر ستاری
بازدید جناب آقای دکتر ستاری
بازدید جناب آقای دکتر ستاری
بازدید جناب آقای دکتر ستاری
بازدید جناب آقای دکتر ستاری
بازدید جناب آقای دکتر ستاری
بازدید جناب آقای دکتر ستاری
بازدید جناب آقای دکتر ستاری
بازدید جناب آقای دکتر ستاری
بازدید جناب آقای دکتر ستاری
بازدید جناب آقای دکتر ستاری
بازدید جناب آقای دکتر ستاری
بازدید جناب آقای دکتر ستاری
بازدید جناب آقای دکتر ستاری
بازدید جناب آقای دکتر ستاری
بازدید جناب آقای دکتر ستاری
بازدید جناب آقای دکتر ستاری
بازدید جناب آقای دکتر ستاری
بازدید جناب آقای دکتر ستاری
بازدید جناب آقای دکتر ستاری
بازدید جناب آقای دکتر ستاری
بازدید جناب آقای دکتر ستاری

بازدید جناب آقای دکتر ستاری، معاون علمی ریاست جمهوری

ساختمان مرکز نوآوری و فناوری پارک علم و فناوری مازندران و شبکه نوآوری و فناوری با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و حسین زادگان استاندار مازندران در ساری افتتاح شد.
ساختمان مرکز نوآوری و فناوری پارک علم و فناوری استان مازندران افتتاح شد تا میزبان و حامی تازه‌ای برایایده‌های نوآورانه و کسب و کارهای نوپا در زیست‌بوم نوآوری استان مازندران شکل بگیرد.این چهارمین ساختمان پارک علم و فناوری مازندران در مرکز استان است که با حمایت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و مشارکت خیرین نیکوکار استان مازندران برای حضور شرکت های دانش بنیان و فناور آماده سازی شد.
همچنین در این مراسم جناب آقای دکتر ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از محصولات گروه صنعتی دانش بنیان مازرون فوم بازدید فرمودند.

دیدگاه خود را برای ما بنویسید

رکوردی جهت نمایش وجود ندارد.

MAZEROON FOAM