بسته بندی ضعیف کابوس صادرات ایران

بسته بندی ضعیف کابوس صادرات ایران

ارزش صنعت بسته بندی در ایران در قیاس با سایر کشورها، شرایط خوبی را ندارد .طبق گزارشات رسیده، ارزش صنعت بسته بندی در ایران در قیاس با سایر کشورها ، شرایط خوبی را ندارد. بررسی شواهد موجود در صنعت بسته بندی و قیاس آن با سایر کشورها گواه این است که سهم ایران در صنعت جهانی بسته بندی خیلی اندک می باشد.

افت مقام ایران در صنعت بسته بندی و نداشتن چشم انداز درست از رشد این صنعت عاملی است که اثرات سوئی برای اقتصاد کشور به همراه می آورد. صنعت بسته بندی به عنوان عاملی قدرتمند می تواند در بخش های اقتصادی نقش موثری ایفا کند.

در این صورت، ضعف در این صنعت منجر به صدمات زیادی به سایر بخش های اقتصادی کشور می شود. این نقصان سرانجام موجب ضعف شرکت های داخلی در بازارهای صادراتی و بازارهای داخلی شده و برتری رقابتی قابل توجهی نخواهند داشت.

نظر به اهمیت صنعت بسته بندی و ارتقای کیفیت محصولات تحت بسته بندی و بهتر شدن وضعیت صادرات محصولات، گروه صنعتی مازرون فوم با تولید انواع دیس های یکبار مصرف فومی، ظروف فرآورده های پروتئینی و دیس های فومی با قابلیت جذب خونابه، در اندازه و ابعاد مختلف، گام موثری در صنعت بسته بندی کشور برداشته است که می تواند باعث بهبود وضعیت صادرات کالاهای بسته بندی کشور شود.


دیدگاه خود را برای ما بنویسید

رکوردی جهت نمایش وجود ندارد.

MAZEROON FOAM