چالش‌های ارتباط صنعت و دانشگاه

چالش‌های ارتباط صنعت و دانشگاه

جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی شیراز گفت:ارتباط دانشگاه و صنعت در کشور ایران دارای سابقه‌ای ۷۰ ساله برابر با عمر دانشگاه در کشور است، اما به رغم توافق عمومی بر ضرورت و اهمیت این مهم، هنوز این رابطه سیستمی و پیوسته نیست و به شکلی گاه‌به‌گاه و گسسته وجود دارد.

در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴کشور، بر توسعه دانش‌بنیان ایران با رعایت مشخصاتی چون استفاده بهینه از علم، فناوری و نوآوری و نیز تعامل سازنده بین تمام نهادهای موجود در حوزه‌های علوم پایه، علوم ارزشی و معرفتی، علوم کاربردی و فناوری با جامعه خردورز و فضیلت‌مدار تاکید شده است.

در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، در سرفصل امور علمی ـ فناوری این سیاست‌ها «بند7 » تحول در نظام آموزش عالی و پژوهشی تایید و بر ارتباط موثر بین دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با صنعت و بخش‌های مربوط جامعه و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته مورد نیاز تاکید شده است. شاید عملیاتی ترین و مشخص‌ترین برنامه و سیاست ارتباط حوزه دانشی با حوزه‌های اجرایی صنعتی کشور بند «د» ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه باشد.

در راستای پیوند هرچه بیشتر و بهتر بین دانشگاه و صنعت، جلسه هم‌اندیشی اعضای هیئت علمی گروه شیمی و پلیمر دانشگاه مازندران درشرکت مازرون فوم منجر به عقد تفاهم نامه همکاری جهت برقراری ارتباط صنعت با دانشگاه شد.

دیدگاه خود را برای ما بنویسید

رکوردی جهت نمایش وجود ندارد.

MAZEROON FOAM