گالری فیلم

اشتراک :
 ویدئو ها
دانش و اقتدار هلدینگ دانش بنیان مازرون فوم
 شنبه 25 دی 1400  1
محصول گرمایش از کف هلدینگ دانش بنیان مازرون فوم
 پنجشنبه 11 آذر 1400  4
حضور هلدینگ دانش بنیان مازرون فوم در نمایشگاه بین المللی ازبکستان
 پنجشنبه 04 آذر 1400  6
ظرف برگری مینی دیپلمات هلدینگ دانش بنیان مازرون فوم
 شنبه 29 آبان 1400  8
شانه بهداشتی میوه هلدینگ دانش بنیان مازرون فوم
 چهارشنبه 19 آبان 1400  11
ظروف یکبار مصرف مخصوص بسته بندی مواد پروتئینی
 چهارشنبه 15 بهمن 1399  31
گفتگو با آقای مهندس محمد مهدی محمدی مدیرعامل مازرون فوم
 چهارشنبه 15 بهمن 1399  34
برش یونولیت
 چهارشنبه 15 بهمن 1399  35
شرکت مازرون فوم
 یکشنبه 23 شهریور 1399  41